Haritada Zhytomyr

Ukrayna’nın en güzel nehirlerinden birinin kıyısında yakışıklı Zhitomir yatıyor. Bu bölgede 260 binden fazla insan yaşıyor ve şehir bölgesel bir idari merkez olarak kabul ediliyor. Burası en eski şehirlerden biridir ve bu bölgedeki ilk yerleşim anından itibaren 884 yılından beri sayılmaktadır. 14. yüzyılın başında Zhitomir’den ilk defa şehir olarak bahsedilmiştir. Zaten yarım yüzyıl sonra, şehir bir idari merkez statüsünü aldı, çok sayıda zanaatkâr üretimlerini aktif olarak kendi topraklarında gerçekleştirdi ve ticaret de yapıldı. Birkaç yüzyıl içinde madencilik de burada başlayacak. Granit kayanın daha önce çıkarıldığı yerlerde artık taş ocakları oluştu, şimdi bunların hepsi yapay rezervuarlar.

Güney sınırından Zhitomir, sırayla ana su kütlesi olan Teterev Nehri ile çevrilidir. Şehirde birçok rezervuar var ve en pitoresk köşelerinde, orman parkı bölgelerinin topraklarında, Sovyetler Birliği günlerinde çok popüler olan ulusal sanatoryumlar ve sağlık merkezleri var.